• Môi trường

    Nhà kiểm soát sinh vật có hại
    Cá nhân hay công ty kinh doanh thuốc trừ sâu (vd như người tìm diệt); thường dùng để nói đến dịch vụ gia đình, không nói đến ứng dụng phun trong nông nghiệp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X