• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  PB

  Giải thích VN: Là một đơn vị kích thước dữ liệu. Một petabyte tương ứng 1000 terabyte (TB).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X