• /pi-tee-kee-uh/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đốm máu; đốm xuất huyết
  petechial fever
  sốt xuất huyết

  Y học

  (thuộc) đốm xuất huyết

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) đốm máu; đốm xuất huyết
  petechial fever
  sốt xuất huyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X