• /pe´trɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa nghiên cứu về đá, thạch học

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thạch tướng học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X