• /´peti¸fɔgəri/

  Thông dụng

  Danh từ
  Trò thầy cò thầy kiện
  Thói cãi cọ lặt vặt
  Thói vụn vặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X