• /pi: eitʃ di:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như Ph.D (Anh Mỹ)
  Tiến sĩ triết học ( Doctor of Philosophy)
  to have a PhD in physics
  có bằng tiến sĩ vật lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X