• /¸fa:məkə´lɔdʒikl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) dược lý
  pharmacological research
  sự nghiên cứu về dược lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X