• Kỹ thuật chung

  độ dịch chuyển pha
  độ lệch pha
  độ trễ pha
  sự chậm pha
  sự lệch pha
  sự trễ pha

  Xây dựng

  sự chậm pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X