• Điện tử & viễn thông

  dây trời mạng điều khiển pha
  ăng ten mạng điều khiển pha

  Kỹ thuật chung

  giàn ăng ten đã định pha (vô tuyến vũ trụ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X