• (đổi hướng từ Philandered)
  /fi´lændə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tán tỉnh, tán gái
  to philander with a girl
  tán tỉnh một cô gái

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tán gái

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  womanize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X