• /fi´lætəlist/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người sưu tầm tem, người chơi tem; chuyên gia về chơi tem

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X