• (đổi hướng từ Phonemes)
  /´founi:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Âm vị
  English has 24 consonant phonemes
  tiếng Anh có 24 âm vị phụ âm

  Chuyên ngành

  Ngôn ngữ học

  Âm vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X