• Điện tử & viễn thông

  bảng chữ cái theo âm
  bộ chữ cái ngữ âm

  Điện

  mẫu tự âm thoại

  Giải thích VN: Bảng kê các tiếng mà chữ đầu của mỗi tiếng là một chữ của mẫu tự dùng trong ngành vô tuyến và viễn thông để phân biệt giữa các chữ có cùng một âm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X