• /´fɔsfə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Photpho; lân

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  lân tinh
  lân tinh, phốt-pho

  Vật lý

  phốt pho

  Giải thích VN: Một vật liệu điện quang dùng để phủ mặt trong của ống tia ca-tốt ( CRT). Khi được kích thích bằng tia điện tử bắn trực tiếp vào mặt trong ống, chất phốt pho sẽ phát sáng trong một phần giây đồng hồ. Tia này "làm tươi" lại phốt pho nhiều lần trong mỗi giây để tạo ra sự phát sáng ổn định.

  Kỹ thuật chung

  chất huỳnh quang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X