• Môi trường

    Oxy quang hoá
    Các chất ô nhiễm không khí tạo ra do tác động ánh sáng lên các oxit của nitơ và hydrocacbon.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X