• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật khắc trên bản kẽm
  Ảnh bản kẽm
  Sự khắc bằng ánh sáng

  Kỹ thuật chung

  sự quang khắc

  Kinh tế

  sự khắc bằng ánh sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X