• /¸foutougrə´vjuə/

  Thông dụng

  Cách viết khác photoprint

  Danh từ

  Thuật khắc ảnh trên bản kẽm
  Ảnh bản kẽm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự quang khắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X