• Điện

    đơn vị quang độ

    Giải thích VN: Đơn vị đo độ sáng độ ánh sáng. Thí dụ: foot-candle (nến-bộ).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X