• (đổi hướng từ Photosynthesized)
  /¸foutou´sinθə¸saiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác photosynthesise

  Động từ
  Quang hợp
  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X