• /fri´naitis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) viêm cơ hoành

  Chuyên ngành

  Y học

  mê sảng ra viêm cơ hoành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X