• /pai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ cái thứ mười sáu trong bảng chữ cái Hy-lạp; tương ứng với p trong cách viết tiếng Anh
  (hình học) Pi (tức là 3, 14159)
  (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) ngoan đạo

  Điện lạnh

  số pi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X