• /´pi:s¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Công việc trả lương theo sản phẩm, khoán sản phẩm; việc khoán

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  công (theo) sản phẩm

  Hóa học & vật liệu

  công việc từng phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X