• /´piə¸gla:s/

  Thông dụng

  Danh từ
  Gương lớn (soi cả người, (thường) đặt ở trụ giữa hai cửa sổ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X