• /pai¸i:zou´metrik/

  Thông dụng

  Xem piezometer

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đo áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X