• /´pigi¸bæk/

  Thông dụng

  Cách viết khác pick-a-back

  Như pick-a-back

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lắp ngược

  Điện tử & viễn thông

  vệ tinh nhỏ phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X