• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác pilot-burner

  Danh từ

  Ngọn đèn chong, ngọn lửa chong
  Đèn hướng dẫn, đèn điều khiển

  Điện

  đèn dẫn đường

  Kỹ thuật chung

  đèn điều khiển

  Xây dựng

  đèn dẫn hướng, đèn điều khiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X