• /´pin¸point/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền để hàng năm may quần áo; tiền để tiêu vặt... (của đàn bà)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dấu chấm kim

  Kỹ thuật chung

  đầu kim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X