• /´pinis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) xuồng máy (xuồng nhỏ có động cơ của tàu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X