• /pi´ræguə/

  Thông dụng

  Cách viết khác pirogue

  Danh từ

  Thuyền độc mộc
  Thuyền hai buồm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X