• /pi´zæz/

  Thông dụng

  Cách viết khác pizzaz

  Danh từ
  ( Mỹ) trạng thái hấp dẫn; lôi cuốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X