• /'pleiset/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biểu quyết "đông y"

  Thán từ

  Đồng ý! (trong khi biểu quyết)
  non placet!
  không đồng ý!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X