• /´plein¸teibl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trắc địa kế (gồm có một bàn tròn có thiết bị ngắm xoay quanh một trục của các nhà trắc địa dùng để vẽ sơ đồ tại thực địa)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đo bằng bàn đạc

  Kỹ thuật chung

  bản vẽ
  bàn đạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X