• /¸plæni´metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác planimetrical

  Tính từ

  (thuộc) phép đo diện tích (mặt bằng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) đo diện tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X