• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vũng lầy, vũng nước
  Tiếng vỗ bì bõm, tiếng đập bì bộp (sóng, mái chèo khua nước...), tiếng rơi tõm (xuống nước)
  Cái nhảy tõm, cái rơi tõm (xuống nước)
  Vết vấy (bùn, máu...)

  Ngoại động từ

  Vỗ bì bõm, đập bì bộp (mặt nước)
  Vấy tung toé, làm bắn tung toé (nước, bùn...)
  Vít xuống và ken (cành cây nhỏ...) thành hàng rào
  Ken cành nhỏ làm (hàng rào)

  Nội động từ

  Vấy tung toé, bắn tung toé
  ( + through, into) lội bì bõm (trong vũng lầy); rơi tõm xuống, nhảy tõm xuống (ao...)

  Kỹ thuật chung

  đầm lầy
  vũng nước
  plash plant
  đầm lầy, vũng nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X