• /´plæzm/

  Thông dụng

  Danh từ
  (sinh vật học) sinh chất; chất nguyên sinh (như) plasma

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X