• /plæz´moudiəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) hợp bào
  Trùng sốt rét

  Chuyên ngành

  Y học

  động vật nguyên sinh (sống ký sinh trong hồng cầu và tế bào gan người)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X