• Giao thông & vận tải

  giới hạn dẻo (lăn)

  Kỹ thuật chung

  giới hạn dẻo
  liquid & plastic limit
  giới hạn chảy và giới hạn dẻo
  plastic limit design
  thiết kế theo giới hạn dẻo
  plastic limit test
  thí nghiệm về giới hạn dẻo
  quasi-plastic soil (instate near the plastic limit)
  đất dẻo cứng (ở trạng thái giới hạn dẻo)
  soil plastic limit
  giới hạn dẻo của đất

  Xây dựng

  giới hạn dẻo dưới, chuyển từ trạng thái dẻo sang cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X