• Kỹ thuật chung

  lý thuyết dẻo
  nonlinear plastic theory
  lý thuyết dẻo phi tuyến tính
  plastic theory method
  phương pháp lý thuyết dẻo
  plastic theory of failure
  lý thuyết dẻo về sự phá hỏng

  Xây dựng

  lý thuyết dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X