• /´pleit¸ma:k/

  Thông dụng

  Danh từ
  Dấu bảo đảm tuổi vàng (bạc)
  Dấu in lan ra lề (tranh ảnh in bản kẽm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X