• /´plei¸bil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Áp phích quảng cáo kịch
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình biểu diễn (kịch...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X