• /´plei¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà hát, rạp hát
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà chơi của trẻ em

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà hát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X