• /ple´θɔrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) quá thừa (máu)
  (nghĩa bóng) quá thừa thãi

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc đa huyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X