• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nút, sự bịt kín

  Dệt may

  nút cách âm
  mặt phân cách âm

  Hóa học & vật liệu

  sự đặt cầu khoan

  Xây dựng

  sự nút
  sự phun vữa ximăng

  Điện lạnh

  hãm đảo pha
  hãm đấu ngược

  Kỹ thuật chung

  hãm tái sinh
  sự bit kín
  sự bít kín
  sự đệm
  sự mạng
  sự nút kín
  sự trám
  sự vá

  Cơ - Điện tử

  Sự nút kín, sự bít kín

  Môi trường

  Sự chốt chặn
  Hành động hay quá trình làm ngừng dòng nước, dầu hay khí chảy vào hay ra một thành hệ thông qua lỗ khoan hay giếng xuyên qua thành hệ đó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X