• /´plʌm¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây dọi, dây chì
  (nghĩa bóng) tiêu chuẩn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đường dây dọi

  Kỹ thuật chung

  dây dọi
  dây chì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X