• /¸nju:mə´tɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyết tâm linh, thuyết thần linh

  Chuyên ngành

  Y học

  khí học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X