• /¸nju:mətou´litik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc pneumatolysis

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khí giải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X