• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  điểm trong vùng

  Toán & tin

  điểm trong vùng

  Giải thích VN: Là thủ tục chồng lớp theo thuật toán Topo, xác định sự trùng khít không gian của điểm và vùng. Các điểm được gán các thuộc tính của vùng mà nó nằm trong.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X