• Điện

    tranzito có tiếp điểm

    Giải thích VN: Transistor có cực nền và 2 tiếp xúc gần nhau trên ặt miếng bán dẫn gẻmanium loại N . Áp suất của điểm tiếp xúc tạo ra một thể tích nhỏ chất bán dẫn loại P ngay dưới điểm tạo ra mặt tiếp xúc giápPN cho transistor PNP, loại transistor NPN có tiếp điểm đã được chế tạo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X