• Toán & tin

  điểm hiện diện (POP)

  Giải thích VN: POP là điểm mà tại đó các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài (còn gọi là IXC, interexchange carrier) nối vào hệ thống điện thoại địa phương và cục bộ. Một công ty RBOC (regional Bell operating company) hay nhà truyền tải địa phương khác phải làm cho các điểm này trở nên hợp lệ đối với bất kỳ nhà truyền tải đường dài nào. Hình P-6 minh họa cách thức các IXC thiết lập POP kết nối vào các văn phòng địa phương, hay văn phòng trung tâm.///POP là kết quả sự phân chia công ty AT&T thành công ty điện thoại đường dài và các RBOC vào năm 1984. Phán quyết của Tòa án quy định rằng các RBOC không được hạn chế hoạt động của các nhà truyền tải khác và cho phép khách hàng lựa chọn nhà truyền tải. Ngày nay, AT&T, MCI, Sprint, và nhiều nhà IXC khác nối kết vào POP ở mức địa phương và xuyên suốt lãnh thỗ. Năm 1996, luật được sửa đổi. RBOC được cho phép tham gia vào hệ thống kinh doanh đường dài, và các công ty truyền này cũng được phép xây dựng các dịch vụ khing doanh trong các vùng trước đây được điều khiển bởi các hãng truyền tải địa phương.

  Điện tử & viễn thông

  điểm nhập mạng (Điểm kết nối do một nhà khai thác dịch vụ số hoặc hãng liên tổng đài cung cấp cho thuê bao nội hạt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X