• /´pɔintidli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Nhọn, có đầu nhọn
  (nghĩa bóng) mỉa mai, châm chọc, chĩa thẳng vào (ai)
  Được nhấn mạnh
  Sâu sắc (về trí tuệ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X